Investment prospectus

THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI

Developing the North
Northern Territory Government

TÌM HIỂU THÊM

Chính quyền Vùng lãnh thổ Bắc Australia đã xây dựng một điểm liên lạc duy nhất, bước đầu hướng dẫn/ tìm hiểu đầu tư vào Vùng lãnh thổ Bắc Australia.

Để thúc đẩy quan tâm của quý vị đầu tư vào các cơ hội ở Vùng lãnh thổ Bắc Australia, hãy liên hệ:

Northern Territory Government
Phone: +61 8 8999 5091
investment@nt.gov.au

Tháng bảy, 2017

Wish to get in touch?

Send us an email

investment@nt.gov.au

Or give us a call

+61 8 8999 5091